Schack är kanske världens mest välkända spel.

Det har sina rötter i Indien och Mellanöstern och har varit känt i sin nutida form sedan medeltiden (Lewis-schackbrädet från västra Skottland är från 1100-talet) och blev ett internationellt populärt tävlingsspel under 1900-talet då genier som Gary Kasparov och Bobby Fisher blev kända.

Ankomsten av mer ”intelligenta” datorer under senare halvan av århundradet kulminerade då IBM:s ”Deep Blue”-dator vann Kasparov 1997.

Men schack är inte endast för genier!

Det är kanske inte det första spelet man tänker på när det kommer till att spela för pengar, men det är möjligt, och handlar ju mycket om skicklighet och intellekt istället för slumpmässig tur.

Först tar vi en titt på hur man spelar spelet, sen lite grundläggande schack strategi och några tips då du spelar schack på nätet.

Grundläggande schack regler

Vi börjar alldeles från början – vi ber om ursäkt om det förolämpar din intelligens, men då Vince Lombardi gjorde samma sak under 60-talet förvandlade han Green Bay Packers till Superbowlvinnare på bara några år!

Så. Spelet spelas på ett svart- och vitrutigt bräde som består av 64 rutor (8×8) och en spelare har vita pjäser och den andra har svarta.

Pjäserna består av åtta bönder, som har minst ”värde”, och två springare, två löpare, två torn, en dam och en kung som är den mest ”värdefulla” pjäsen.

Vi använder ”värde” försiktigt eftersom det relativa värdet på en pjäs kan ändras beroende på pjäsernas position på brädet, men det är viktigt att du inte förlorar din dam i början av spelet och spelet tar slut då en spelares kung är fångad mellan motspelarens pjäser och inte kan flyttas till en ledig ruta (schackmatt).

Men hur gör du det här?

Något av de viktigaste inom grundläggande schack spelregler är att förstå 1) hur pjäser flyttar sig och 2) hur de ska röra sig i samklang med varandra (vilket redan börjar vara strategi).

Pjäserna kommer att vara färdigt utsatta då du väljer att spela schack online så det behöver du inte oroa dig för.

Det första man behöver förstå är att pjäser endast kan flyttas till tomma rutor, via en rutt som är helt fri.

Bönder flyttas 1 ruta rakt framåt (utom i första draget då de också kan flytta två rutor framåt). Så till exempel, om det finns en pjäs i rutan framför bonden du vill flytta kan du inte göra det före rutan är tom.

Andra pjäser flyttas olika, och dessa är i korthet: torn, som flyttas framåt i en horisontell linje åt båda hållen, på hur många tomma rutor som helst. Löpare är likadana fast de flyttas diagonalt (åt båda hållen). En löpare rör sig bara på svart diagonal och den andra på vitt. Titta på startpositionerna, den färgens ruta som löparen börjar på kommer den att röra sig på.

Damen kan flyttas på sätt som kombinerar tornets och löparens rörelser, både diagonalt och horisontellt, i båda riktningarna.

Springarna flyttas på ett lite annorlunda sätt, de flyttas tre rutor framåt och sedan en åt höger (eller tre rutor bakåt, tre rutor åt endera sidan och sen ett steg åt höger).

Springarna är också unika på det sättet att de kan ”hoppa” över pjäser mellan deras startposition och dit de flyttas. De måste bara landa på en ledig ruta. De är alltså de enda pjäserna förutom bönderna som kan användas i det första draget i ett spel (eftersom alla andra pjäser kräver att du flyttar bönderna som blockerar dem före du kan flytta dem).

Pjäser kan ”slå” ut motståndarens pjäser genom att helt enkelt avsluta ett drag på en ruta där den andra spelaren har en pjäs. Så emedan en av dina egna pjäser på en ruta hindrar dig från att flytta till den rutan kan en motståndares pjäs (vanligtvis) slås ut i den situationen.

Bönder flyttas rakt framåt men slår ut en ruta diagonalt. Så en motståndares pjäs på rutan framför en bonde kan inte slås ut, men en pjäs som står en ruta framåt till höger eller vänster kan absolut slås ut.

En annorlunda pjäs är kungen. Kungen är en viktig pjäs som är avgörande till spelets utgång. Även om den bara kan flyttas en ruta i gången (åt alla håll) måste kungen skyddas eftersom spelet tar slut då det blir schackmatt.

Kungen kan inte slås ut men om motståndarens pjäs hotar honom (kungen är alltså i en sådan position att han är inom räckhåll för en av motspelarens pjäser, med ett drag) då är kungen i ”schack” och MÅSTE flyttas på nästa drag, före någonting annat görs, för att komma ur schack.

Alternativt kan spelaren flytta en pjäs för att blocka schacken.

Om kungen är schackad och inte kan flytta någonstans för att inte vara det, är spelet slut och spelaren som schackat är såklart vinnaren (om kungen inte är schackad men inte kan flytta till en ruta utan att bli det är matchen oavgjord).

Det är ungefär det vi har plats med i form av regler, det finns förstås mycket mer men med denna grundläggande information kan du börja spela.

Fördelen med schack spel på nätet är att du inte bara fysiskt slipper flytta pjäser, elektroniska versioner kan också visa dig vilka rutor du får flytta till samt ge annan information som är ovärderligt för en nybörjare, som till exempel vad ditt bästa nästa drag är.

Online schack strategier

För att tala lite om strategi; det finns förstås tillräckligt med strategier för att fylla en bok så vi går inte in på dem här men vi vill ge några schack tips för att hjälpa dig på traven.

För det första kan du spela schack gratis på nätet, vilket inte bara är ett sätt att få en känsla för spelet före du gör något beslut, det kan också vara allt du behöver – schack är inte först och främst ett spel som man spelar om pengar, så att spela mot andra spelare (eller en dator) över nätet kan schack vara allt du behöver för att underhålla dig resten av livet.

Om du å andra sidan tänker spela för pengar eller i en turnering kan ett gratis schackspel vara ett värdefullt sätt att förbereda dig för att spela live schack mot andra spelare eller en dator.

Överhuvudtaget är det viktigt att komma ihåg att det inte är meningen att pjäser ska vara isolerade från varandra utan att de ska flyttas i harmoni med varandra.

Hur du positionerar dina bönder i början av spelet är viktigt och kan avgöra spelet senare då dy börjar flytta de andra pjäserna.

Var inte rädd för att ”offra” en pjäs för att få en fördel senare men slösa absolut inte på pjäser heller.

Striden över kontrollen över de fyra rutorna på mitten av brädet är också mycket viktigt så du ska försöka positionera dina pjäser för att uppnå det.

Generellt sett, om du seriöst vill leta fram ett casino med schackspel ska du studera så mycket strategi du kan och också ”spela om” mästarnas spel (som lätt kan hittas på nätet), lär dig schacknotationer (ett sätt att visa hur drag påverkar utgången av ett spel) och spela förstås så många gratis spel du kan online!

Popular Casinos

Subscribe TO OUR NEWSLETTER

Join now to receive info on exclusive bonuses.
We’ll make sure you get it first - from the latest casinos, to the newest games!